Skip to content

佛門淘寶

成道

內容簡介

成道
我多生流轉輪迴,
尋而未獲造屋者,
生生相繼何其苦﹗
如今己見造屋者,
汝不再建造屋舍,
屋之椽桷皆毀壞,
屋之楝樑亦摧折,
我滅盡一切貪愛,
心證得無為涅槃。

下載

1280X1024 ( 485 次 )
1024X768 ( 466 次 )